Materskú už môžu získať aj čerstvé absolventky. Do odpracovaných dní sa im bude počítať štúdium

Nárok na materskú dovolenku majú po novom aj matky, ktoré len nedávno ukončili štúdium a pracujú napríklad len pár mesiacov. Do odpracovaných dní sa im totiž bude počítať aj obdobie štúdia. Podmienkou je, že úspešne dokončili strednú alebo vysokú školu. Materská pre študentky má podľa predkladateľov zákona zlepšiť možnosti žien na skĺbenie rodičovstva a pracovného života, obzvlášť pre skupinu vysokoškolsky vzdelaných žien. Ak pred zmenou legislatívy otehotneli tesne po škole alebo počas štúdia, materskú nedostali, pretože nemohli stihnúť odpracovať aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch.

Pri materskej platí, že ide o zásluhovú dávku zo sociálneho poistenia. Inak povedané, rodič si ju musí odpracovať. Nárok majú tí z nich, ktorí sú nemocensky poistení v zamestnaní, podnikaní alebo si odvody platia dobrovoľne. Do úvahy sa berie aj ochranná lehota, ktorá trvá trvá osem mesiacov, ak žena skončila v práci už v tehotenstve. Vo všetkých prípadoch musí rodič platiť nemocenské poistenie minimálne 270 dni v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Ženy, ktoré len tesne pred pôrodom skončili školu, tieto podmienky nemohli vždy splniť.

Obzvlášť špecifickou skupinou sú podľa predkladateľov doktorandky, ktoré študujú dlhšie a školu skončia vo vyššom veku. Vzhľadom na to, že nie sú nemocensky poistené, sa po ukončení doktorandského štúdia musia zamestnať, aby im nárok na materské vznikol. Tým podľa poslancov dochádza k zvyšovaniu veku rodičiek. Priemerný vek prvorodičky na Slovensku sa od roku 2015 po rok 2020 zvýšil o 0,5 roka na aktuálnu hodnotu približne 28,1 roka.

Materská pre študentky

Po novom sa pre absolventky podmienky zmenili tak, že ak sa po úspešnom ukončení školy a pred žiadosťou o materskú stihnú zamestnať, alebo budú v ochrannej lehote, bude sa do spomínaných 270 dní počítať aj obdobie ich štúdia. Sčítajú sa tak dni, počas ktorých pracovali a dni, počas ktorých ešte študovali.

Povedzme, že žena úspešne dokončí strednú školu v máji tohto roka. Hneď od júna sa zamestná a na september jej lekár stanoví deň pôrodu. Keby sa to za rovnakých podmienok stalo minulý rok, nárok na materskú by nemala. Po novom jej Sociálna poisťovňa k trom odpracovaným mesiacom započíta aj ďalších šesť mesiacov, ktoré pred zamestnaním strávila štúdiom. Materskú dostane dokonca aj v prípade, že v práci skončí po pár dňoch. Keďže v tomto čase už bude tehotná, platí pre ňu ochranná lehota.

Materská pre študentky môže pomôcť aj ženám, ktoré napríklad v máji úspešne dokončia strednú školu, počas leta si nájdu prácu a v septembri nastúpia na vysokú školu a budú pracovať popri štúdiu. Ak by takáto študentka mala rodiť napríklad v decembri tohto roka, vznikne jej nárok na materskú. Splnila by totiž podmienku úspešne ukončeného stredoškolského štúdia, ktoré sa jej započíta do 270 dní nemocenského poistenia.

Iný prípad je, ak má žena očakávaný deň pôrodu stanovený na začiatok februára tohto roka a skôr. Doba štúdia sa jej vtedy nezapočíta, keďže nárok na materskú jej vznikol ešte vlani.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že musí ísť o úspešne ukončené štúdium. K žiadosti sa preto dokladá potvrdenie školy o dobách štúdia a fotokópia dokladu o ukončení štúdia ako napríklad vysvedčenie o vykonaní záverečnej skúšky, maturitné vysvedčenie či vysokoškolský diplom.

Dávka na materskej

Nárok na materskú vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred pôrodom a spravidla sa poberá 34 týždňov. Samotná materská pre študentky sa bude vo väčšine prípadov počítať z takzvaného pravdepodobného vymeriavacieho základu. Ten sa používa vtedy, keď niekto nie je zamestnaný dlhodobo alebo je na péenke. Pri výpočte sa totiž spravidla používa mzda, ktorú žena zarábala v predchádzajúcom roku. Pri pravdepodobnom vymeriavacom základe sa berie do úvahy mzda, z ktorej budúca matka aktuálne platí odvody.

Ak zarába napríklad tisíc eur, jej denný vymeriavací základ bude zhruba 33 eur. Výška materského sa potom počíta ako 75 percent z vymeriavacieho základu. Za 30-dňový mesiac potom matka na materskej dostane vyše 742 eur a za mesiac, ktorý má 31 dní, dostane vyše 767 eur. Pre porovnanie, maximálny denný vymeriavací základ je v tomto roku na úrovni 85,7425 eura. Za 30-dňový mesiac tak môže rodič na materskej v tomto roku získať najviac 1 929,30 eura a pri 31-dňovom mesiaci zase 1 993,60 eura.

Rodičia dosiahnu maximálnu výšku materskej len v prípade, že majú dostatočne vysoký príjem. Po novom by museli zarábať aspoň 2 608 eur mesačne v hrubom, čo je dvojnásobok priemernej mzdy z roku 2022. Z rovnakej sumy vymeriavacieho základu by musel živnostník či samoplatca platiť sociálne odvody.

Článok je prevzatý zo stránky www.finsider.sk so súhlasom autora.

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať