Všetko, čo potrebujete vedieť o invalidnom dôchodku.

Ťažký úraz či choroba môžu poriadne zamávať rodinným rozpočtom. Najmä vtedy, ak nebudeme môcť pracovať. Každý zamestnanec či živnostník síce platí odvody na invalidné poistenie, z ktorého môže dostať invalidný dôchodok, no jeho výška sa väčšinou ani len nepribližuje platu, ktorý dostával predtým. Ako ochrániť svoj príjem v prípade invalidity? Ako si vybrať zo širovej ponuky, ktoré ponúkajú poisťovne? Na tieto a ďalšie otázky odpovedá Katka Faktorová, riaditeľka divízie Životného poistenia, Investícií a Penzií Finportal.

Mnohí z nás sa na budúcnosť pripravujeme tým, že si sporíme či investujeme. Myslia však klienti aj na situáciu, kedy sa nám môže stať úraz či choroba, ktorý bude mať za následok čiastočnú či trvalú invaliditu?

V prvom rade si treba uvedomiť, že invalidita predstavuje hrozbu pre každého z nás. Nielenže sa v takom prípade zníži náš príjem, ale musíme počítať aj s vyššími výdavkami za liečenie či opatrovanie. Len od júla do septembra tohto roku požiadalo o invalidný dôchodok 5 869 ľudí. Celkovo na konci septembra Sociálna poisťovňa vyplácala takmer 235-tisíc invalidných dôchodkov.

Aké sú najčastejšie dôvody žiadostí o invalidný dôchodok?

Väčšina ľudí dnes žiada o invalidný dôchodok z dôvodu nádorového ochorenia. Tie sú príčinou viac ako polovice v súčasnosti priznávaných invalidných dôchodkov. Medzi mužmi sú druhou najčastejšou príčinou choroby obehovej sústavy, treťou choroby nervového systému a štvrtou duševné poruchy a poruchy správania. Pri ženách sú na druhom mieste duševné poruchy a poruchy správania. Potom nasledujú choroby nervového systému a štvrtou najčastejšou skupinou chorôb sú choroby obehovej sústavy.

Invalidný dôchodok, ktorý garantuje sociálna poisťovňa je oproti priemernej mzde podstatne nižší. V akých sumách sa aktuálne pohybuje jeho výška?

O tom, že z invalidného dôchodku je ťažké vyžiť, svedčia aj čísla Sociálnej poisťovne. Na konci augusta invalidní penzisti, ktorí mali nárok na plný dôchodok, dostávali priemerne 393,80 eura. Priemerný čiastočný invalidný dôchodok dosahoval len 212,27 eura. V porovnaní s priemerným platom to predstavuje obrovský prepad príjmu. V druhom štvrťroku dosiahla priemerná mzda 1 088 eur. Invalidné dôchodky sú aj výrazne nižšie ako starobné dôchodky, keďže ich priemerná výška je 486 eur.

Vieme si invalidný dôchodok sami vypočítať ?

Invalidný dôchodok sa počíta podobne ako starobný dôchodok. K odpracovaným rokom sa pripočítajú roky, ktoré zostávajú do dosiahnutia dôchodkového veku, no výsledná výška závisí od stupňa invalidity. Posudkový lekár určí, o koľko percent klesla danému človeku schopnosť vykonávať prácu. Ak klesla o viac ako 70 percent, dostaneme plný invalidný dôchodok. Ak menej, tak sa jeho suma adekvátne zníži. Napríklad, ak má niekto pokles schopnosti vykonávať prácu 50 percent, dostane len polovicu z plného invalidného dôchodku.

Invalidný dôchodok nám v prípade invalidity stačiť nebude. Aké sú teda ďalšie spôsoby, akými môžeme chrániť seba a zároveň aj svoj príjem?

Väčšina ľudí, ak sa chce chrániť, uzatvorí si úrazové poistenie, prípadne poistenie kritických chorôb. To ich však chráni len pre prípad niektorých problémov. Preto jednoznačne odporúčame klientom uzavrieť si aj pripoistenie invalidity, v rámci ktorého dostanú poistné plnenie bez ohľadu na to, na akú chorobu ochoreli alebo aký úraz sa im stal. Rozhodujúce v tomto prípade je, či klienta Sociálna poisťovňa uzná za invalidného. Invalidita je jedno z najkomplexnejších a najvýznamnejších krytí na zmluve rizikového životného poistenia. Pre klienta je výhodné, že o nároku na poistenie nerozhoduje samotná poisťovňa, ale riadi sa rozhodnutím o invalidite Sociálnou poisťovňou. Neexistuje ani žiadna tabuľka diagnóz, pri ktorých nám poisťovňa niečo zaplatí. Kryje dokonca aj dôsledky ochorenia Covid-19.

Ako sa poistné plnenie v prípade uznania invalidity vypláca?

Pri invalidnom poistení máme na výber z dvoch základných možností. Buď poisťovňa klientovi vyplatí peniaze až keď sa stane plným invalidom, teda jeho schopnosť vykonávať prácu poklesne aspoň o 70 percent, alebo bude krytý aj pre prípad čiastočnej invalidity. V takom prípade mu poisťovňa zaplatí dohodnutú sumu už pri 40-percentnej invalidite. Poistiť si čiastočnú invaliditu je síce drahšie, ale zároveň sme aj výrazne lepšie chránení. Ak si vyberieme poistenie plnej invalidity, môže sa stať, že len tesne na ňu nedosiahneme, čo nás oberie o poistné plnenie. Pri uzatváraní poistenia sa môžeme rozhodnúť, či chceme jednorazovú výplatu poistného alebo uprednostníme rentu, ktorú budeme poberať do konca poistnej doby. Ľudia, ktorí chcú poistenie invalidity, aby si boli istý, že dokážu za každých okolností splatiť hypotéku, si môžu vybrať poistku s klesajúcou poistnou sumou. Zvolená poistná suma sa bude postupne znižovať približne rovnako, ako bude klesať dlžná suma. Takáto poistka je výrazne lacnejšia ako keď je poistná suma stále rovnaká.

Na trhu je množstvo alternatív. Ako si vybrať tú najvhodnejšiu?

Pri porovnávaní jednotlivých poistení treba brať do úvahy aj čakaciu dobu. Ide o lehotu od uzatvorenia poistenia, počas ktorej nám poisťovňa nič nezaplatí. Poisťovne sa takto chránia pred zneužitím poistenia, aby sme si ho nemohli uzatvoriť až vo chvíli, keď vieme, že sme chorí. Táto čakacia lehota zvyčajne dosahuje jeden až dva roky.

Prehľad ponúk jednotlivých poisťovní:

Allianz – Slovenská poisťovňa

Ponúka invaliditu s klesajúcou aj konštantnou poistnou sumou. Na výber je krytie čiastočnej i plnej invalidity. Poistná suma môže dosiahnuť najviac 100-tisíc eur. Kto chce namiesto jednorazovej sumy dostávať rentu, môže si vybrať poistnú sumu od tisíc eur, maximálna poistná suma nie je obmedzená. Ak niekto utrpí úraz pri dopravnej nehode, získa dvojnásobné plnenie. Čakacia doba je dva roky.

Axa životní pojišťovna

Má na výber poistenie čiastočnej a plnej invalidity. Poistná suma sa môže pohybovať od 4-tisíc do 165-tisíc eur. Mesačná renta môže dosiahnuť 40 až 750 eur. Čakacia doba je 18 mesiacov.

ČSOB Poisťovňa

Núka poistenie čiastočnej i plnej invalidity. V prípade klesajúcej poistnej sumy sa možno poistiť najviac na 200-tisíc eur a pri konštantnej poistnej sume maximálne na 100-tisíc. Neponúka možnosť výplaty renty. Čakacia doba je 2 roky.

Generali poisťovňa

Klient si môže vybrať krytie plnej invalidity alebo čiastočnej spolu s plnou. Maximálna jednorazová poistná suma dosahuje 70-tisíc eur a mesačná renta sa pohybuje od 50 po 1 250 eur.  Čakacia doba je 18 mesiacov.

Kooperativa poisťovňa

Núka poistenie plnej invalidity. Maximálna poistná suma môže dosiahnuť 350-tisíc eur, pričom nesmie prekročiť 6-násobok ročného príjmu. Kto si zvolí výplatu renty, môže si vybrať ročný dôchodok od 60 do 50 040 eur. Jeho výška nesmie prekročiť ročný príjem. Čakacia doba je 2 roky.

NN Životná poisťovňa

Má v ponuke čiastočnú i plnú invaliditu s maximálnou poistnou sumou 300-tisíc eur. Renta môže dosahovať sto až tisíc eur mesačne.  V prípade diagnostikovania kvadruplégie (úplné ochrnutie) alebo terminálneho štádia plnenie klient získa 150 percent poistnej sumy. Čiastočnú invaliditu je možné získať len spolu s plnou invaliditou. Pri výplate renty môže klient pri vybraných diagnózach získať plnenie vopred. Čakacia doba je 18 mesiacov.

Uniqa poisťovňa

Poistenci môžu získať buď krytie plnej invalidity alebo kompletné krytie od 40 percent. Maximálna konštantná poistná suma dosahuje 20-tisíc eur a klesajúca 180-tisíc eur. Rentu si možno zvoliť od 50 do 600 eur mesačne. Pri invalidite z dôvodu kvadruplégie získa klient 150 percent poistnej sumy, môže získať aj preddavok na poistné plnenie. Čakacia doba je 1 rok.

Wüstenrot poisťovňa

Ponúka invaliditu od 40 percent. Maximálna konštantná poistná suma môže dosiahnuť 30-tisíc eur a klesajúca 60-tisíc eur. Pri invalidite do 70 percent získa poistenec rovnaké percento poistnej sumy, ako je stanovená invalidita. Pri invalidite nad 70 percent dostane plnú sumu. Rentu možno získať len v prípade úplnej invalidity. Jej mesačná výška sa pohybuje od 100 do 500 eur. Čakacia doba je 18 mesiacov.

Zdroj : Finportal

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať