Životná poistka pre dieťa? Rodičom kryje výdavky, ale môžu mu s ňou aj niečo nasporiť

Okrem klasických produktov životného poistenia pre dospelých sú na trhu aj také, ktoré sa zameriavajú na deti. Životné poistenie pre deti sa podľa odborníkov od tých klasických líši hlavne cenou a zameraním. Prioritne by malo slúžiť na výpadok príjmu rodiča alebo zvýšené výdavky na zdravotnú starostlivosť pre dieťa po jeho úraze alebo chorobe. Rodičia si ho môžu nastaviť aj tak, že bude dieťaťu garantovať nasporené peniaze v dospelosti. Na slovenskom trhu predávajú čisto detské produkty len štyri poisťovne.

Riaditeľka divízie životného poistenia, zdravotného poistenia a dôchodkov z Finportalu Petra Heseková vysvetľuje, že životné poistenie pre deti je vždy špecializovaný produkt určený pre osoby mladšie ako 15 rokov. Môže ísť aj o špecializované pripoistenia. Ich nastavenie potom podlieha potrebám a rizikám, ktoré najviac ohrozujú detského klienta.

„Tieto pripoistenia majú zväčša iný rozsah krytia, odlišné limity na poistné sumy, zvyknú byť cenovo výhodnejšie oproti poisteniu pre dospelých, taktiež môžu mať odlišné poistné podmienky. Je to ale stále životné poistenie ušité na mieru detskému klientovi. Tieto poistenia sa zameriavajú na úrazové riziká a ochorenia. Je to hlavne z toho dôvodu, že ak nastane poistná udalosť a jeden z rodičov sa musí o dieťa starať, dá sa poistným plnením čiastočne kompenzovať výpadok príjmu, prípadne vykryť zvýšené životné náklady v súvislosti s liečbou,“ vysvetľuje P. Heseková pre Finsider.

Pre deti ale napríklad nie je vôbec možné poistiť invaliditu v klasickom ponímaní, ako je určená pre dospelé osoby. Riziko smrti sa dá tiež dojednať iba na obmedzené poistné sumy, prípadne ho poisťovne ponúkajú len pre prípad smrti rodiča. V poistných zmluvách zameraných na deti rodičia, logicky, nedojednajú ani práceneschopnosť.

Životné poistenie pre deti so sporením

Poisťovňami, ktoré predávajú vyslovene detské produkty sú podľa P. Hesekovej Allianz – Slovenská poisťovňa, Kooperativa, Komunálna poisťovňa a Uniqa. Tie ponúkajú zároveň možnosť poistiť dieťa aj v rámci univerzálnych produktov rizikového životného poistenia. Podľa P. Hesekovej ďalšie poisťovne ako napríklad ČSOB, Generali, NN a Youplus ponúkajú detské pripoistenia v rámci svojich životných produktov, v ktorých je možné poistiť aj dospelé osoby.

Životné poistenie pre deti je aj so sporením v dvoch prípadoch. V prípade, že rodič má na dieťa uzatvorený kapitálový produkt, pri dožití je vyplatená vopred dohodnutá poistná suma, ktorá je zhodnotená o podiely na prebytku. Ten vzniká v prípade, keď poisťovňa dokáže peniaze zhodnotiť lepšie ako predpokladala. Ak prebytok vznikne, jeho časť poisťovňa každý rok pripočíta k hodnote poistenia. O tom, aký podiel z prebytku môže klient dostať, rozhoduje dohoda v poistnej zmluve.

Druhou možnosťou sporenia ku krytiu úrazov či ochorení je investičné životné poistenie. V tomto prípade bude po dohodnutej poistnej dobe vyplatená suma závislá od výšky investovaných prostriedkov, ktoré sa zhodnocujú v určených fondoch. O ich výbere rozhoduje rodič. Pri tomto type životného poistenia si môže klient zvoliť pomer pravidelne alebo jednorazovo platenej sumy krytia rizika a zhodnocovanej časti investície. Môže nastať prípad, že vyplatená suma z investičnej poistky bude nižšia ako celkové zaplatené poistné za investičnú časť.

Životné poistenie pre deti sa podľa odborníkov od tých klasických líši hlavne cenou a zameraním

„Základným rozdielom je, či sa jedná o investičný životný produkt aký má napríklad Allianz alebo kapitálové poistenie od Kooperativy, Komunálnej poisťovne či Uniqy. Klient má teda na výber, či chce mať ku koncu poistnej doby výplatu s garantovanou poistnou sumou, prípadne sa rozhodne pre investičné životné poistenie, ktoré síce poskytuje vyššie riziko, ale zároveň aj možnosť vyššieho výnosu ako je to u garantovaných produktov,“ vysvetľuje P. Heseková. Ďalšie rozdiely podľa nej prichádzajú s ponukou pripoistení k životným poistkám.

Čo môžu mať v ponuke poisťovne

Ponuky poisťovní na slovenskom trhu sú rôzne a o tom, v ktorej z nich sa rodičovi oplatí poistku uzavrieť, rozhodujú jeho špecifické potreby. Poisťovňa Kooperativa napríklad ponúka len kapitálové životné poistenie pre deti. Produkt okrem sporenia a krytia ponúka možnosť poistenia jednej alebo dvoch dospelých osôb. Ak jeden z dospelých zomrie, alebo zostane invalidný, poistenie pokračuje ďalej. Nik ho v spomínaných prípadoch už ďalej uhrádzať nemusí. Súčasťou produktu je možnosť pripoistení dieťaťa. Ide napríklad o pripoistenie úrazu, onkologických chorôb či odškodného za chirurgický zákrok. Minimálna poistná suma pre tento produkt je stanovená na úrovni 2 000 eur. Maximálna poistná suma stanovená nebola.

Allianz zase ponúka dva druhy poistenia pre deti. Prvým je kombinácia poistenia s investovaním do fondov. Hlavné poistenie je pre prípad smrti alebo dožitia. Poistná suma pre prípad smrti je tisíc eur, ale v prípade smrti následkom úrazu je poistená osoba krytá poistnou sumou vo výške desaťnásobku poistného, ktoré klient zaplatí za jeden rok. V rámci poistenia je možné si pripoistiť trvalé následky úrazu, denné odškodné, poistenie kritických chorôb, chirurgického zákroku a podobne. Poistka je určená pre deti do 25. roku veku ich života. Ďalšou možnosťou v Allianzi je rizikové životné poistenie, ktoré kryje dieťa alebo dospelého. Automaticky je kryté riziko úmrtia, kde si výšku poistnej sumy zvolí klient sám. V rámci poistenia si môže pripoistiť ďalšie riziká ako napríklad trvalé následky úrazu, denné odškodné, kritické choroby a podobne.

P. Heseková hovorí, že Allianz v detských tarifách neuplatňuje rizikové skupiny do veku 25 rokov, a to vtedy, ak dieťa vykonáva športovú činnosť profesionálne, robí extrémny šport alebo sa zamestná. Podobne nastavený princíp s neuplatňovaním rizikových skupín majú nastavený aj Generali a NN, ktorí neskúmajú športy a zamestnania do veku 18 rokov. Generali má tiež špeciálne pripoistenie ošetrovného, ktoré poskytne plnenie do výšky 250 eur v prípade, ak musí byť rodič s dieťaťom na óčéerke dlhšie ako jedenásť dní. Životné poistenie pre deti v Generali by malo zahŕňať aj bolestné v prípade zlomenín, popálenín či poranení spôsobených napadnutím zvieraťom. V rámci neho nie je možné dojednať si poistenie úmrtia alebo dožitia dieťaťa.

Youplus má zase podľa riaditeľky z Finportalu „výnimočné“ pripoistenie odkázanosti dieťaťa, ktoré je alternatívou poistenia invalidity u dospelých. Plnenie nastáva práve vtedy, ak je stanovený stupeň odkázanosti dieťaťa na pomoc inej osoby piateho alebo šiesteho stupňa. Allianz ešte k detskému investičnému produktu tiež poskytuje cestovné poistenie zadarmo alebo možnosť špecifického pripoistenia zodpovednosti z domácnosti. Spolu s Generali tiež k detskej poistke ponúkajú možnosť poistiť si výplatu sirotského dôchodku v prípade úmrtia rodiča.

Článok je prevzatý zo stránky www.finsider.sk so súhlasom autora

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať